Hur man blir kund

Den första kontakten är den viktigaste!

  • Ring till oss på 0767-979419 så vi får tala med varandra om vad ni vill ha gjort och vad vi kan göra. Vi är öppna för det mesta men försiktighet är klokt för att resultatet ska bli bäst.
  • Sedan vill vi att ni fyller i ett kontaktformulär som också ska innehålla uppgifter om det ni vill leverera.
  • Vi kommer tillbaka med ett besked om när ni kan leverera till oss och här finns instruktioner om hur leveransen går till och en del goda råd.
  • Under Produkter finner ni aktuella priser för behandling av ren ull, för blandningar av olika fiber avtalar vi ett pris.
  • Följesedeln är ett viktigt dokument som ni kopierar och skickar med leveransen.

Det kan förekomma att datum för behandling av era produkter kan ändras, tidigare som senare, då vi gärna tar hand om olika arters ull, och färg, kampanjvis. Detta underlättar vår hantering och vi kommer naturligtvis att ta kontakt med er om detta skulle inträffa.

Det är viktigt för både er och oss att det inlevererade materialet är så rent som möjligt för att ni inte ska drabbas av fördyrande rensningskostnader eller att det innehåller fiberlängder som inte passar maskinerna vilket i båda fall tar en hel del tid i anspråk.

Det är bra om ni innan det är dags att skicka in materialen funderar på hur ni vill att vi ska hantera det spillmaterial som alltid uppkommer, det finns några alternativ på följesedeln. Dessutom kan ni fundera på hur ni vill att de färdiga produkterna levereras till er, priserna varierar väldigt mycket. Posten har ett bra prisverktyg.

Naturligtvis kan ni ta kontakt med oss när som helst om det är något ni undrar över!