Om Karlsbergsgården

Karlsbergsgården – Spinneri

Den tändande gnistan för att etablera spinneriet var de reportage, publicerade i november 2013, från den vidriga hanteringen med angorakaniner i Kina. Då bestämde vi att här finns en möjlighet att kombinera intresset för hantverk och teknik. Med den modernaste småskaliga utrustningen som gick att finna 2015 kan vi förädla ull och fiber till produkter som gör människor glada. Spinneriet startades 1 juli 2015 och är öppet för olika möjligheter till framtida samarbete. Vi har blivit ordentligt etablerade på marknaden vilket har skapat lite längre väntetider än önskat så hör av er till oss så ni vet att väntetiden hos oss inte blir för lång för era behov.

Ull är en naturvänliga resurs

Våra tanke är att främst fungera som lönspinnare och lönkardare för att förädla både ren ull och blandningar av olika fiber. Vi kommer att vara så flexibla som utrustningen tillåter för då kan vi också ta vara på mer av den resurs som våra inhemska fiber faktiskt är. Det kan vara en utmaning att ta fram ett nytt garn med en ny blandning men det är samtidigt väldigt intressant.

Vi tar emot ull från nästan alla sorters får (dock inte jämtland-, merino- och baby-doll) som går att göra vettiga produkter av, alpackor och även mer ”exotiska” djurarters ull kan vi hantera dock är begränsningen längden på fibrerna, de ska vara mellan 5 – 15 centimeter för bra resultat och minst spill. Det kan dock fungera med både längre som kortare fibrer men det kan vi inte lova.

Ull är en naturvänliga resurs

Andra fiber och blandningar

Får vi möjlighet att bearbeta hampa gör vi gärna det och uppdrag med blandningar av olika material för olika egenskaper tar vi också på oss. Kul att testa nytt!

Ni är välkomna på studiebesök!

Men ring först.

Ett speciellt tack!

Till våra mentorer hos tidigare Ull i Väst, Kerstin, Margareta och Torhild som har hjälpt oss med massor av nyttiga tips och att undvika en hel del fallgropar. Tack!