Angorakampanj till hösten

Tillsammans med Svenska Angoraföreningen kommer vi att genomföra en kampanj för att spinna ull från angorakanin under en samlad period. Vi vill samla ihop ullen från ett antal uppfödare dels för att det oftast är lite mindre mängd från de olika uppfödarna och dels för att det krävs speciell hantering för att få till bra garn av ullen från angorakanin, naturligtvis kommer varje uppfödares ull att behandlas för sig. Får vi ihop en vettig mängd så kommer medlemmarna hos Svenska Angoraföreningen att få ett specialpris på hanteringen och detta kommer att koordineras av Svenska Angoraföreningens ordförande Gunilla Larsholt, 070 6657431, gunilladalbo@msm.com.

Ta kontakt med Gunilla för praktikaliteterna!

Vi ser fram emot kaninkopplingen!!