Mycket bra utbyte!

Det hittills bästa utbytet fick vi igår från mycket bra klippta vita alpackor! 79% av invägd mängd blev ett skönt 3-trådigt garn och då försvann ändå dryga 5% av den invägda mängden i det första reningssteget, alltså tumlaren. Ytterligare 5% till blev till kardflor.

Testa oss och se om vi kan göra lika bra med era ”råvaror”!